Mevzuat

SRC BELGESİ NEDİR?


Ticari amaç ile yük, yolcu, eşya ve kargo taşımacılığı yapan sürücülere 17.10.1996 – 4199/1 maddesine göre Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişilere şoför denir. SRC Belgesi Nedir? Sorusunun cevabı da ; SRC belgesinin açılımı sürücü kelimesinin kısaltılmış halidir.

Buna göre ticari amaç ile taşımacılık yapan şoförler 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında SRC belgesi mesleki yeterlilik eğitimi almak zorundadır. SRC türü mesleki yeterlilik belgesi olmadan ticari araç kullanan sürücülere para cezası uygulanmaktadır. Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yapacak olan sürücüler SRC 2 Belgesi, Yurt içi yük taşımacılığı yapacak olan sürücüler ise SRC 4 Türü Belge almaları gerekmektedir.

Araç sahiplerinin değişen amaçlarına ve kullanım şekillerine göre almaları gereken belgeler bulunuyor. Bir ehliyetiniz var ise ve ticari araç kullanmak istiyorsanız bunun için mutlaka SRC belgesine sahip olmanız gereklidir.

SRC türü mesleki yeterlilik belgesi 4’e ayrılır;

SRC 1 Belgesi : Uluslararası yolcu taşımacılığı
SRC 2 Belgesi : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
SRC 3 Belgesi : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
SRC 4 Belgesi : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
SRC Belgesini almak için iki farklı seçeneğiniz bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi “Sınavsız SRC” yani “Muafiyet SRC” olarakta tanımlayabiliriz.

Peki sınavsız SRC belgesi nasıl alınır?


25.02.2003 tarihinden önce ehliyet belgesi bulunan sürücüler SRC Belgelerini Sınavsız almaktadırlar. Sınavsız SRC Belgesi için sizlerden istenilen evraklarınız ile birlikte Nokta SRC Kursu‘na başvurmanız yeterli olacaktır.

Diğer bir yolumuz ise sınavlı SRC yani normal SRC Belgesi alacak sürücüler için geçerli olan seçenektir. SRC Sınavı‘ndan başarılı olmanız halinde SRC Belgesi alabilmektesiniz.

SRC Sınavlarında toplamda 40 soru sorulmaktadır. 70 puan ve üzerinde almanız durumunda başarılı sayılırsınız.

SRC Belgesi Alacak Şürücülerde Aranan Şartlar;
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;

Taşıtın niteliğine uygun ehliyet belgesine sahip olmaları,
İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,
Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
63 yaşından gün almamış olmaları,
Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,
şarttır.

(2) D3 veya K2 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kişilerden birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz.

 

SRC Belgesi Ders Saatleri

SRC Belgesi alacak sürücülerin hangi derslerden sorumluğu olduğunu bilmeleri gerekir. Alacağınız SRC Belgesi Sınıfına göre sorumlu olduğunuz derslerin listesini aşağıda saatlerine göre listeledik. SRC Belgesi Ders Saatleri sizlerin sınav öncesi hangi dersten sınav olacağınızı ve alacağınız dersleri bilmenizi sağlayacaktır. SRC Eğitimi Verilen Dersler alanından da alacağınız dersin detaylarını görebilirsiniz.

  Ders Saatleri
DERSLER SRC1 SRC2 SRC3 SRC4 SRC5
TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ 32 28 32 28 16
Güvenli Sürüş Teknikleri 3 3 3 3 0
Ulaştırma Mevzuatı 2 2 2 2 0
Trafik Kuralları, Cezalar 2 2 2 2 0
Trafik Kazalarının Önlenmesi 2 2 2 2 0
Çalışma ve Dinlenme Süreleri 2 2 2 2 0
Davranış Psikolojisi 3 3 3 3 0
İletişim Teknolojileri 1 1 1 1 0
Tehlikeli Madde Taşımacılığı 0 0 2 2 16
Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı 2 0 4 0 0
Turizm Taşımacılığı 3 2 0 0 0
Düzenli Yolcu Taşımacılığı 4 3 0 0 0
Yasal Sorumluluklar ve Sigorta 2 2 3 3 0
Harita Okuma Bilgisi 1 1 1 1 0
Güzergah ve Geçiş Belgeleri 0 0 2 2 0
İlk Yardım 3 3 3 3 0
Araç Bilgisi ile Ekonomik Araç Kullanımı 2 2 2 2 0

 

Alacağınız Ders Saatleri ve konuları ile birlikte sizlerle paylaştık. SRC Belge Sınıfınıza göre Ders Saatleri‘ne dikkat ederek, çalışmanız SRC Belgesi alırken başarı oranınızı önemli ölçü de etkileyecektir.

Aklınıza takılan soruları bizlere sormaktan çekinmeyiniz. Sizlere en kaliteli hizmeti vermek ve sizlerden gelen öneriler doğrultusunda eğitim kalitemizi arttırmak için çalışıyoruz.

ÜDY Belgesi Nedir?
ÜDY Belgesi alacak kişilerin yetki belgelerine sahip bir firmada Üst Düzey Yönetici olarak görev yapmaları aranan şartlardan en önemlisidir. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsam ve faaliyetlerini göstermekte olan gerçek veya tüzel kişilerin yetkili pozisyonlarda ve unvanlarda faaliyet göstermesi gerekmektedir. Yetki faaliyetleri ise yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör gibi şeklinde olmalıdır. Bu şekilde ÜDY Belgesi almaya hak kazanacaklar ve denetimlerde bu belge sizlerden talep edilecektir.

Üdy Belgesi almak için en önemli şartlardan bir tanesi de “Lise Mezuniyet” şartıdır. Her lise mezunu şartını yerine getirenler hem yeni bir iş hacmi hemde yeni bir kariyer için bu belgeyi tercih edebilirler.

ÜDY Belgesi bulundurmayan veya sahip olmayan firmaların belirli yönetmelikler ve maddeleri gereğince belirtilmiştir. Yönetmelik gereğince “Yetki belgesine sahip Üst Düzey Yöneticilerin, ilk yetki belgesi aldığı tarihten itibaren 6(altı) içerisinde, Mesleki Yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirme ve faaliyetleri süresince muhafaza etmeleri zorunludur. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalar için Yönetmeliğin “Geçici Durdurma” başlığı altında 77(yetmiş yedi) ‘nci fıkrasının (a) bendi “43(kırk üç) ‘üncü maddenin 15(on beş) ve 18(on sekiz) ‘inci fıkrasına aykırı hareket ettiği belirlenen. Yetki belgesi sahipleri aynı ihlali 1 yıl içerisinde 3(üç) defa tekrarlamaları durumunda faaliyetleri 10(on) gün süre ile geçici olarak durdurulur” hükmüne sahiptir.

ÜDY Belgesi Nedir sorusu sürekli sorulan sorulardan bir tanesi olmuştur. ÜDY Belgesini söyle açıklamak mümkündür. Bir firmada Üst Düzey Yönetici olarak görev yapıyor ve firmanızın yetki belgeleri gereğince ÜDY Belgesine sahip Üst Düzey Yönetici istihdam zorunluluğu var ise ÜDY Belgesi almak zorundasınızdır.

Hangi Firmalarda ÜDY Belgesi Olmalıdır?
Yetki Belgeleri; B1 Yetki Belgesi, C2 Yetki Belgesi, D1 Yetki Belgesi, L1 Yetki Belgesi, L2 Yetki Belgesi, M2 Yetki Belgesi, M3 Yetki Belgesi, N2 Yetki Belgesi, P2 Yetki Belgesi, R1 Yetki Belgesi, R2 Yetki Belgesive T1 Yetki Belgesi belge türlerinden en az birine sahip olan kurum veya kuruluşlar en az 1 adet ÜDY Belgesine sahip bir Üst Düzey Yönetici istihdam etmek zorundadırlar.

Kaç Çeşit ÜDY Belgesi Vardır?
ÜDY Belgesi de diğer belgeler gibi 4(dört) farklı belge bulunmaktadır. Belgeler belirlenirken, Uluslararası – Yurtiçi ve Yolcu – Yük şeklinde belirlenmektedir.

ÜDY 1 Belgesi; Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan ve yetki belgelerine sahip bir firmada yetkili olan Üst Düzey Yöneticilere verilecek olan ÜDY Belgesidir.

ÜDY 2 Belgesi; Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan ve yetki belgelerine sahip bir firmada yetkili olan Üst Düzey Yöneticilere verilecek olan ÜDY Belgesidir.

ÜDY 3 Belgesi; Uluslararası kargo, yük ve eşya taşımacılığı yapan ve yetki belgelerine sahip bir firmada yetkili olan Üst Düzey Yöneticilere verilecek olan ÜDY Belgesidir.

ÜDY 4 Belgesi; Yurtiçi kargo, yük ve eşya taşımacılığı yapan ve yetki belgelerine sahip bir firmada yetkili olan Üst Düzey Yöneticilere verilecek olan ÜDY Belgesidir.

Alma Şartları;
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan;

B1 Yetki Belgesi, C2 Yetki Belgesi, D1 Yetki Belgesi, L1 Yetki Belgesi, L2 Yetki Belgesi, M2 Yetki Belgesi, M3 Yetki Belgesi, N2 Yetki Belgesi, P2 Yetki Belgesi, R1 Yetki Belgesi, R2 Yetki Belgesive T1 Yetki Belgesi sahiplerinin, en az birer adet ÜDY Belgesine sahip Üst Düzey Yönetici ve ODY Belgesine sahip Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

ÜDY Belgesini Kimler Almalıdır?
ÜDY 1 ve ÜDY 2 Belgesini;
Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri
Yolcu taşımacılığı alanında görevli ve kariyer yapmak isteyen personeller
Geleceğine önem veren öğrenciler
En az lise mezunu olan herkese
Üst Düzey Yöneticilik belgesini alabilirler.

ÜDY 3 ve ÜDY 4 Belgesini;
Yük taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri
Yük taşımacılığı alanında görevli ve kariyer yapmak isteyen personeller
Geleceğine önem veren öğrenciler
En az lise mezunu olan herkese
ÜDY Belgesi Eğitim Muafiyet Şartları
Üniversite veya Yüksekokullarından 4(dört) yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma ekonomisi, lojistik, ulaştırma, karayolu trafiği mezun olanlar ve diğer bölümlerden mezun olup taşımacılık, ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, karayolu trafiği bölümlerinde ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar,
Orta Düzey Yöneticilik yani ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5(beş) yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler,
mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olur. Yapılan ÜDY sınavlarında başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olurlar.

İstihdam Zorunluluğu
ÜDY 1 Belgesi istihdam etmesi zorunlu olan yetki belgelerine sahip firmalar;
A2 (Otomobille Uluslararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda, ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici
B1 (Otobüs ileUluslararası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda, ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici
istihdam etmek zorundadır.

ÜDY 2 ve ODY 2 Belgesi istihdam etmesi zorunlu olan yetki belgelerine sahip firmalar;
D1 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda, ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
T1 (Büyükşehir Belediye Sınırları İçi Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
istihdam etmek zorundadır.

ÜDY 3 ve ODY 3 Belgesi istihdam etmesi zorunlu olan yetki belgelerine sahip firmalar;
C2 ( Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı ) belgeli firmalarda, ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
C3 ( Uluslararası ve Yurtiçi Ev ve Büro Eşya Taşımacılığı ) belgeli firmalarda, ODY3 belgeli en az bir yönetici
L2 ( Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği ) belgeli firmalarda, ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
M3 ( Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği ) belgeli firmalarda, ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü ) belgeli firmalarda, ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
istihdam etmek zorundadır.

ÜDY 4 ve ODY 4 Belgesi istihdam etmesi zorunlu olan yetki belgelerine sahip firmalar;
K1 (Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı (Tüzel Kişiler)) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
K3 (Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
L1 (Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
M1 (İliçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
M2 (Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
N1 (İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
N2 (Yurtiçi Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
P1 (İliçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
P2 (Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
R1 (Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
T3 (Eşya Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
istihdam etmek zorundadır.

ÜDY Belgesi Nasıl Alınır?
ÜDY Belgesi alacak kişilerin en az lise mezunu olması şartı bulunmaktadır. Mezuniyet şartını tamamlayan kişiler başvurularını gerçekleştirebilmek için öncelikle ÜDY Belgesini nasıl almanızın gerektiğine bakmamız gerekiyor. ÜDY Belgesi alırken 2(iki) farklı muafiyet durumunuz bulunmaktadır. Bunlardan biri ÜDY Belgesi Eğitim Muafiyeti diğeri ise Sınavsız ÜDY Belgesi olarak bilinmektedir.

ÜDY Belgesi Eğitim Muafiyet Şartları
Üniversite veya Yüksekokullarından 4(dört) yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma ekonomisi, lojistik, ulaştırma, karayolu trafiği mezun olanlar ve diğer bölümlerden mezun olup taşımacılık, ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, karayolu trafiği bölümlerinde ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar,
Orta Düzey Yöneticilik yani ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5(beş) yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler,
mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olur. Yapılan ÜDY sınavlarında başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olurlar.

Sınavsız ÜDY Belgesi Şartı
25.02.2006 tarihinden önce yetki belgelerine sahip bir firmada imza yetkilisi olarak görev yapmış ve bunu belgelendirme durumunda Sınavsız ÜDY Belgesi hakkı bulunmaktadır.

Bu durumların sağlanmaması durumunda sizlerden istenilecek, gerekli üdy belgesi evraklarını merkezimize ibraz etmeniz gerekecektir. İbraz ettikten sonra başvuru, dersler ve sınav olarak 3(üç) aşama şeklinde ÜDY Belgenizi alabileceksiniz. Genellikle ayın 1 ila 15 i arası kayıt dönemidir. 15’inden sonraki ilk Haftasonu dersleriniz başlayacaktır. Sınav haftası olan bir sonraki ay ilk iki haftasına kadar eğitimleriniz sürecektir. Başarılı olmanız halinde evrağınızı merkezimizden alabilirsiniz.

ÜDY Belgesi Nereden Alınır?
ÜDY Belgesi almak istiyor ve nereden alacağınızı bilmiyorsanız. NOKTA ÜDY Merkezi artık sizin için size en yakın yerlerde, Gaziantep ilinde tüm ilçelerinde ve çevre ilerinde ÜDY Belgesi, ÜDY Eğitimi, ÜDY Merkezi ve ÜDY Sınavı hizmeti olarak sizlere alanında uzman eğitmenler eşliğinde yanınızda yer almaktayız. Hemen detaylı bilgi almak için bizleri arayın… 0342 338 20 50

 

 

ODY Belgesi Nedir?
ODY Belgesi Nedir sorusunun en güzel cevaplarından bir tanesi ODY Belgesi yani Orta Düzey Yöneticisi Belgesi karayolu ile yolcu ve yük taşımacılığı yapan firmalara verilen yetki belgesi türüne ODY Belgesi denilmektedir. Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin veya kurumların taşımcılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk, idare eden ve yöneten müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişilerin alması zorunlu belgedir.

En az Orta Okul Mezunu olmanız Orta Düzey Yöneticilik Mesleki Yeterlilik belgesi yani ODY Belgesi almak için en az mezuniyet şartınız Orta Okul Mezuniyet şartıdır. Firma yetkilisi olmasanızda orta okul mezuniyet olmanız yeterli olacaktır.

ODY Belgesi bulunmayan ve bu gibi faaliyetler içerisinde olan firmalar için cezai işlemler uygulanmaktadır.

Hangi Firmalarda ODY Belgesi Olmalıdır?
Yetki belgeleri; K1 Yetki Belgesi, K3 Yetki Belgesi, R1 Yetki Belgesi, R2 Yetki Belgesi, N1 Yetki Belgesi, N2 Yetki Belgesi, C2 Yetki Belgesi, C3 Yetki Belgesi, D1 Yetki Belgesi, D2 Yetki Belgesi, L1 Yetki Belgesi, L2 Yetki Belgesi, P Yetki Belgesi türlerinden herhangi birine sahip olan kurumlar veya kuruluşlarda en az 1 adet ODY Belgesine sahip olan personel istihdam edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Kaç Çeşit ODY Belgesi Vardır?
ODY Belgesi de aynı diğer belgeler gibi 4 (dört) adet ODY Belgesi bulunmaktadır.

ODY 1 Belgesi; Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan Orta Düzey Yöneticilere verilecek olan belgedir.

ODY 2 Belgesi; Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan Orta Düzey Yöneticilere verilecek olan belgedir.

ODY 3 Belgesi; Uluslararası kargo ve eşya taşımacılığı yapan Orta Düzey Yöneticilere verilecek olan belgedir.

ODY 4 Belgesi; Yurtiçi kargo ve eşya taşımacılığı yapan Orta Düzey Yöneticilere verilecek olan belgedir.

Alma Şartları
B1 – C2 – D1 – L1 – L2 – M2 – M3 – N2 – P2 – R1 – R2 ve T1 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi) ve bir adet orta düzey yönetici (ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi)

A1 – A2 – A3 – B2 – C3 – D2 – F1 – F2 – G1 – G2 – G3 – G4 – H2 – H1 – K3 – M1 – N1 – P1 – T2 ve T3 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici (ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi)

K1 belgesi tüzel kişilik adına alınmış ise en az bir adet orta düzey yönetici belgesi

Yukarıda sayılan Yetki belgeleri ve B3 – C1 – D3 – E1 – E2 – K1 ve K2 türü yetki belgeleri kapsamında çalışan tüm sürücüler (SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi)

Tuzla, Pendik, İçmeler, Gebze, Dilovası, Darıca, Maltepe, Kartal ve İstanbul ODY Belgesi alacak tüm Orta Düzey Yetkilileri, ODY Eğitimlerini kaliteli ve uzman kadro ile ODY Belgesi Sınavın da başarınız garanti…

ODY Belgesini Kimler Almalıdır?
ODY 1 ve ODY 2 Belgesini;
Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri
Yolcu taşımacılığı alanında görevli ve kariyer yapmak isteyen personeller
Geleceğine önem veren öğrenciler
Orta Okul mezunu olan herkese
Orta Düzey Yöneticilik belgesini alabilirler.

ODY 3 ve ODY 4 Belgesini;
Yük taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri
Yük taşımacılığı alanında görevli ve kariyer yapmak isteyen personeller
Geleceğine önem veren öğrenciler
Orta Okul mezunu olan herkese

 

WhatsApp Destek
0 554 390 70 10