SRC Belgesi Nedir?

SRC BELGESİ NEDİR?


Ticari amaç ile yük, yolcu, eşya ve kargo taşımacılığı yapan sürücülere 17.10.1996 – 4199/1 maddesine göre Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişilere şoför denir. SRC Belgesi Nedir? Sorusunun cevabı da ; SRC belgesinin açılımı sürücü kelimesinin kısaltılmış halidir.

Buna göre ticari amaç ile taşımacılık yapan şoförler 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında SRC belgesi mesleki yeterlilik eğitimi almak zorundadır. SRC türü mesleki yeterlilik belgesi olmadan ticari araç kullanan sürücülere para cezası uygulanmaktadır. Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yapacak olan sürücüler SRC 4 Belgesi, yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücüler ise SRC 2 Türü Belge almaları gerekmektedir.

Araç sahiplerinin değişen amaçlarına ve kullanım şekillerine göre almaları gereken belgeler bulunuyor. Bir ehliyetiniz var ise ve ticari araç kullanmak istiyorsanız bunun için mutlaka SRC belgesine sahip olmanız gereklidir.

SRC türü mesleki yeterlilik belgesi 4’e ayrılır;

SRC 1 Belgesi : Uluslararası yolcu taşımacılığı
SRC 2 Belgesi : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
SRC 3 Belgesi : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
SRC 4 Belgesi : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
SRC Belgesini almak için iki farklı seçeneğiniz bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi “Sınavsız SRC” yani “Muafiyet SRC” olarakta tanımlayabiliriz.

Peki sınavsız SRC belgesi nasıl alınır?


25.02.2003 tarihinden önce ehliyet belgesi bulunan sürücüler SRC Belgelerini Sınavsız almaktadırlar. Sınavsız SRC Belgesi için sizlerden istenilen evraklarınız ile birlikte Nokta SRC Kursu‘na başvurmanız yeterli olacaktır.

Diğer bir yolumuz ise sınavlı SRC yani normal SRC Belgesi alacak sürücüler için geçerli olan seçenektir. SRC Sınavı‘ndan başarılı olmanız halinde SRC Belgesi alabilmektesiniz.

SRC Sınavlarında toplamda 40 soru sorulmaktadır. 70 puan ve üzerinde almanız durumunda başarılı sayılırsınız.

SRC Belgesi Alacak Şürücülerde Aranan Şartlar;
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;

Taşıtın niteliğine uygun ehliyet belgesine sahip olmaları,
İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,
Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
63 yaşından gün almamış olmaları,
Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,
şarttır.

(2) D3 veya K2 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kişilerden birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz.

WhatsApp Destek
0 554 390 70 10